Facebook

Nieuwsbrief Dorpscoöperatie Warffum
Vrijdag 15 april 2022

INFORMATIEAVONDEN OVER ZORGHOF WARFFUM
Zoals u weet, strijdt St. GoudOud in Warffum onder meer met Dorpscoöperatie Warffum al een flink aantal jaren voor de bouw van een bijzonder woonhof: een Zorghof waar kwetsbare, veelal oudere bewoners zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen. 
Ondanks dat de eerder beoogde bouwlocatie Warfheem afviel, is het vertrouwen gebleven dat het tij voor het Zorghof Warffum eens zou gaan keren en dat moment lijkt nu aangebroken!
Het afgelopen jaar is onder meer door de inzet van KNHM (Koninklijke Heidemaatschappij) een aantal locaties in Warffum onderworpen aan een stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de op termijn vrijkomende locatie OBS FH Jansenius aan de Westervalge 5 de meest geschikte locatie is voor de bouw van het Zorghof met 16 duurzame woningen.

De gemeente Het Hogeland heeft zich in een brief aan het bestuur op 1 december 2021 positief uitgesproken over deze locatie en gunt GoudOud in Warffum nu de tijd om een gedegen businessplan voor het Zorghof Warffum uit te werken. Wat een prachtig resultaat van al dat harde werken van de afgelopen jaren! 
Het bestuur gaat zich nu met een aantal samenwerkingspartners, zoals De Unie Architecten en Bureau Rizoem, richten op het ontwerp en de businesscase. De direct omwonenden van de locatie Jansenius de Vriesschool zijn op 6 april voor de eerste keer geïnformeerd over de plannen voor het Zorghof.
Inwoners van Warffum zijn via een uitnodiging in Op en Om de Terp op de hoogte gesteld van een algemene informatieavond voor geïnteresseerden op 26 april 2022 om 19.30 uur in het Auditorium van het Hogelandmuseum. Inloop vanaf 19.15 uur. 

 


Nieuwsbrief Dorpscoöperatie Warffum
Maandag 23 maart 2020

Virusuitbraak
Ook de inwoners van Warffum e.o. merken ondertussen de gevolgen van het coronavirus. Sommigen kennen misschien iemand die besmet is of ervaren de stevige maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan: zo worden (familie)bezoekjes en uitstapjes afgezegd, werken velen van ons thuis, kunnen kinderen niet naar de peuterspeelzaal of school. Ook de sportvelden liggen er verlaten bij nu er geen trainingen en wedstrijden meer zijn. Bijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen zijn afgelast en restaurants, snackbar en cafés hebben de deuren gesloten.

Risicogroep
Omdat nog niemand antwoord heeft op alle vragen rondom het virus, maken we ons logischerwijs zorgen. Zorgen over de eigen gezondheid of die van familie. Zorgen misschien over werk en inkomen. Daarnaast kijken we om ons heen en vragen we ons af hoe het gaat met de ouderen en kwetsbare inwoners van ons dorp, de zogenaamde risicogroep. De gevolgen van een besmetting brengen voor deze groep namelijk heel grote risico’s met zich mee. De stevige preventiemaatregelen treffen deze groep hard.
Deze ziekte gaat ons dorp helaas niet voorbij, maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat het aantal besmettingen in Warffum zo laag mogelijk blijft! Volg daartoe de algemene instructies van het RIVM op. Vraag uzelf bij alle contacten met (kwetsbare) dorpsbewoners af of dat nu echt nodig is. Ga ervan uit dat ook u besmet kunt zijn, ook al heeft u nog geen klachten. 

Voor alle inwoners van ons dorp ≥ 70 jaar en inwoners ≥ 18 jaar met een onderliggende ziekte of verhoogde kwetsbaarheid gelden extra instructies van het RIVM bij deze virusuitbraak. Om aan deze maatregelen te voldoen en tóch in verbinding te blijven met de mensen om ons heen, is creativiteit en noaberschap voor deze risicogroep op zijn plaats. Kijk deze dagen eens om u heen in de straat en vraagt u zich af: wie van mijn buren zou nu misschien hulp of wat extra aandacht kunnen gebruiken? Gewoon aanbellen en even vragen of u iets kunt betekenen in deze tijd. Daarnaast is een spontaan kaartje in de bus een heel kleine moeite en een telefoontje om te vragen hoe het gaat is vaak ook erg welkom. De krant of een mooi leesboek langs brengen en extra boodschappen meenemen voor iemand die zelf de deur niet uit kan/mag, is ook zo gedaan. Dit zijn de kleine dingen die voor een aantal dorpsbewoners op dit moment een groot verschil maken! Behoort uzelf tot de risicogroep? Schroom dan niet om die helpende hand aan te nemen of er zelf om te vragen. Juist in deze tijd is het belangrijk om te weten wie in onze buurt hulp nodig heeft en op wie we terug kunnen vallen. Het is goed dat we dat kenbaar maken aan elkaar in ons dorp.

Whatsapp-groep
Dorpscoöperatie Warffum wil haar leden ook de helpende hand bieden door telefonische of digitale contacten te realiseren tussen vrijwilligers en dorpsbewoners die aangeven hier in deze tijd behoefte aan te hebben. Zo is er het idee om een besloten WhatsApp-groep in te zetten. Dit is een app voor hulpvragers en hulpbieders die allen lid zijn van de Dorpscoöperatie. Allerhande hulp kan geboden en gevraagd worden via deze app: een regelmatig praatje via skype/telefoon, samen een ommetje maken (wel met voldoende afstand houden natuurlijk), boodschapje doen, boek/krant langsbrengen, maaltijd koken, hond uitlaten, enz. Als u als deelnemer aan de whatsapp-groep een hulpvraag of hulpaanbod ziet dat u bevalt, kunt u hierop zélf rechtstreeks reageren in de app en een afspraak maken om een en ander verder te bespreken. Wilt u zich aanmelden voor deze whatsapp-groep als hulpvrager/hulpbieder of heeft u een andere vraag over vrijwilligershulp? Stuur een berichtje via info@dorpscooperatiewarffum.nl met opgave van uw 06-nummer óf bel ons via het Coördinatiepunt Vrijwilligershulp op 06-49423457 (bereikbaar tussen 15.00 – 16.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag). Indien u geen internet/Whatsapp heeft of wilt gebruiken, is het natuurlijk ook mogelijk om met elkaar in contact te komen. In dat geval belt u met het bovenstaande telefoonnummer op één van de aangegeven tijdstippen en geeft u door aan welke hulp u behoefte heeft of welke hulp u wilt bieden. Het Coördinatiepunt zal dan voor u een koppeling proberen te maken met een ander lid van de coöperatie.

Boodschappen
Voor het online uitkiezen van boodschappen en deze laten thuisbezorgen kan de Spar een goede uitkomst zijn. Het kost u € 4,95 om uw boodschappen aan huis te laten bezorgen en dit is bij besteding boven de € 50,- zelfs gratis. Wilt u er wel zelf even op uit, maar niet te lang in de winkel rondlopen, dan kunt u uw boodschappen ook alvast (gratis) klaar laten zetten. De Spar Warffum is telefonisch te bereiken via 0595-422053 of via internet: https://www.spar.nl/winkels/spar-dekkers-warffum-524/.

Initiatief Veur Mekoar
Veur Mekoar (een bestaand initiatief van stichting Werk op Maat) wil ook verbinding leggen. Dat doen ze niet alleen, maar in samenwerking met Mensenwerk Hogeland, het steunpunt vrijwilligerswerk en de gemeente Het Hogeland. Veur Mekaor wil zoveel mogelijk alle hulpvragen en hulpaanbod uit de hele gemeente Het Hogeland samenbrengen in één digitale omgeving die Samen1 Plan heet. Als u iets voor een ander in de gemeente wilt betekenen dan kunt u worden toegevoegd. U kunt uw hulp en hulpvragen inbrengen via veurmekoar@gmail.com of via 0595-433245.

Luisterend oor
Omroep MAX-directeur Jan Slagter deed onlangs via de televisie een oproep om er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn. Hij noemde toen het telefoonnummer van de Luisterlijn. De Luisterlijn is een landelijke vrijwilligersorganisatie en zet in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen een luisterend oor te bieden. Een goed alternatief wanneer u wel behoefte heeft aan luisterend oor, maar niet aan die van een dorpsgenoot. U kunt de Luisterlijn bereiken via 0900-0767 of via het lokale nummer van Groningen 050-5250000.

Omzien naar elkaar
Door goed de instructies en adviezen van het RIVM op te volgen kunnen we met elkaar de ernstige gevolgen van de virusuitbraak zo goed mogelijk proberen tegen te gaan. Deze maatregelen leiden echter bij een aantal dorpsbewoners ook tot afhankelijkheid en eenzaamheid, zeker als deze maatregelen lange tijd van kracht blijven. Die vervelende effecten van de maatregelen gaan we met elkaar proberen te bestrijden als goede buren. Samen zullen we deze crisis doorstaan: Warffum is een dorp waar men naar elkaar omziet!

Laten we hopen dat deze onzekere tijd zo snel mogelijk voorbij is. Het bestuur van de coöperatie wenst iedereen heel veel sterkte de komende tijd. 

Wilt u ook lid worden van de Dorpscoöperatie? Dat is zo geregeld en u ontvangt bovendien een korting op de contributie voor 2020. Meld u nu aan via de button elders op deze website of bel met het Coördinatiepunt 06-49423457 (ma-wo-vrij 15.00-16.00 uur). 

Het Vrijwilligersnetwerk
Samen sterk voor goede zorg!

E-mail:    info@dorpscooperatiewarffum.nl
Telefoon: 06-49423457

Het Vrijwilligersnetwerk  en een Virtueel Zorgnetwerk vormen samen met de plannen voor nieuwbouw van twee Zorghofjes de basis van het dorpsinitiatief GoudOud in Warffum. 

 De dorpsvisie is: Iedereen die dat wil, kan goud oud worden in de eigen woonomgeving.

Het Vrijwilligersnetwerk en het Coördinatiepunt zijn onderdeel van de Dorpscoöperatie Warffum en worden hierin zo nodig gefaciliteerd door de overkoepelende Stichting GoudOud in Warffum. Met een coöperatie wordt deze zorg echt voor, door en van het dorp. Het Vrijwilligersnetwerk levert informele zorg aan de bewoners van Warffum en de omliggende dorpen.

Begin 2014 is het Coördinatiepunt voor vrijwilligerswerk opgezet. Initiatiefnemer en coördinator Diane Beerlage heeft een achtergrond als verpleegkundige en is docent Zorg & Welzijn aan het Drenthe College te Assen.  Zij  is bekend in zowel de thuiszorg als de intramurale zorg en heeft hart voor dorpsbewoners die een helpende hand kunnen gebruiken. Als coördinator maakt Beerlage koppelingen tussen diensten die vrijwilligers aanbieden en mensen met een hulpvraag.
Leden van de Dorpscoöperatie Warffum betalen jaarlijks een bescheiden contributie (€ 15,- in 2017) en kunnen daarvoor verder gratis gebruik maken van de inzet van het Coördinatiepunt en de aangeboden diensten door vrijwilligers. Ook niet- leden kunnen gebruik maken van het vrijwilligersnetwerk. Zij betalen echter een klein bedrag per dienst. Hierdoor kan het totaalbedrag natuurlijk wel oplopen. Zo wordt enerzijds niemand uitgesloten, anderzijds heeft het meerwaarde om lid van de coöperatie te zijn. Met het lidmaatschapsgeld wordt het werk van de vrijwilligers en het Coördinatiepunt ondersteund en kunnen bijeenkomsten voor leden worden georganiseerd. Zo is in november 2017 een begin gemaakt met het meer digitaal vaardig maken van  dorpsbewoners. Met hulp van vijftien vrijwilligers hebben 36 cursisten gedurende zes avonden les gehad in het bedienen van de tablet en het gebruik van internetvoorzieningen. Met name waren ouderen en bewoners met een beperkt sociaal netwerk uitgenodigd deel te nemen, maar de cursus was (gratis) toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd was. De cursus was een doorslaand succes: er is veel geleerd en het was erg gezellig. De cursus krijgt een vervolg in februari 2018: herhaling & opstarten van aanleren digitale vaardigheden.

Het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers
Zorgprofessionals zullen we altijd nodig hebben, maar daar, waar de taken van de professionals ophouden, moet een stevig vangnet zijn om mensen op te vangen die het niet alleen of met de beschikbare hulp kunnen redden.

Mantelzorgers doen hun uiterste best om hun familielid, buurman of buurvrouw zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ook zij kunnen af en toe wel een helpende hand gebruiken. Om even op adem te komen of even de handen vrij te hebben.

Daarvoor heeft het Coördinatiepunt Vrijwilligershulp van Dorpscoöperatie Warffum het netwerk van vrijwilligers opgezet. De rol van het Coördinatiepunt is het leggen van contacten tussen hulpvragers en vrijwilligers. Is het contact eenmaal gelegd dan kunnen beide partijen meestal zelf tot afspraken komen en de touwtjes in handen nemen.

Vraag & Aanbod: om wat voor hulp gaat het?
Het Coördinatiepunt onderscheidt vier categorieën:

A. Groepsactiviteiten
Voor groepsactiviteiten zoals samen koken en eten, handwerken, een kaartje leggen of gewoon samen koffiedrinken, kan het Coördinatiepunt als initiator en organisator optreden. Na het leggen van de eerste contacten en als het onderkomen is geregeld, trekt het Coördinatiepunt zich (gedeeltelijk) terug en gaat de groep op eigen kracht verder.
B. Huishoudelijke en sociale hulp
Wanneer voor de taken (van gezelschap tot klusjes) koppelingen zijn gemaakt, zal het Coördinatiepunt op gezette tijden bij beide partijen informeren of zij nog tevreden zijn met de gang van zaken en of de taak (taken) nog steeds worden uitgevoerd zoals is afgesproken.
C. Mantelzorg
Eigenlijk valt de mantelzorg niet echt onder de verantwoordelijkheid van het Coördinatiepunt, maar een mantelzorger kan GoudOud af en toe vragen om ondersteuning bij zijn of haar taken.
Ook kunnen vrijwilligerstaken, ongemerkt uitgroeien tot een mantelzorgachtige situatie. In beide gevallen zal het Coördinatiepunt vaker contact met vooral de vrijwilliger hebben en mogelijk professionele hulp inroepen.
D. Professionele hulp
Wanneer geconstateerd wordt dat een hulpvraag te zwaar of te grootschalig is voor vrijwillige hulpverlening, dan zal het Coördinatiepunt u desgewenst helpen met het zoeken naar de juiste professionele hulpverleningsinstantie of naar het juiste bedrijf.

Wat kan ik vragen of aanbieden?
Dat kan van alles zijn. Om te beginnen is GoudOud er voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol, jong of oud, iedereen kan hulp vragen en aanbieden. En ook al heeft u misschien bij bepaalde dingen hulp nodig, denk eens na of u zelf ook wat voor een ander kan doen.
Iedereen wil af en toe wel eens even het huis uit of andere mensen om zich heen. Daarvoor zijn er de groepsactiviteiten. Er zijn al enthousiaste plannen voor een handwerkclub, een kaartclub, een koken-en-samen-eten-groepje, een knutselclub, een herstelcafé en ga maar door.
Maar het hoeft niet altijd samen: soms heeft u alleen behoefte aan wat hulp bij een klusje in huis en tuin of bij het koken, de computer of de opvang van kinderen. Of u heeft behoefte aan een gesprekspartner of iemand die u af en toe vrijaf geeft van uw mantelzorgtaken.

Voor al dit soort dingen kunt u bij het Coördinatiepunt terecht. Vragen staat vrij en als het kan zoeken wij er een vrijwilliger bij!

Werkwijze Vraag & Aanbod
* U hebt hulp nodig en/of wilt hulp verlenen die doorgaans niet door zorgprofessionals of een bedrijf geleverd wordt. Soms wordt u dan door de zorgprofessionals of bedrijven door-verwezen naar GoudOud, maar u kunt ook zelf contact opnemen
* U gaat naar de knop VRIJWILLIGERSHULP bovenaan de website en geeft uw gegevens door.
* U stuurt een e-mail met uw vraag en/of aanbod naar het Coördinatiepunt via info@dorpscooperatiewarffum.nl
* Kunt u geen e-mail sturen? Dan kunt u telefonisch contact maken met coördinator Diane Beerlage via 06-49423457
* De coördinator neemt telefonisch contact op of komt daarna bij u langs om precies af te spreken welke hulp u zoekt en/of aanbiedt en om te kijken wat het Coördinatiepunt voor u kan doen
* Vervolgens zoekt de coördinator naar een vrijwilliger die u kan helpen en/ of iemand die uw hulp kan gebruiken
* De vrijwilliger neemt contact op met de hulpvrager en onderlinge afspraken worden gemaakt. Indien gewenst is de coördinator bij deze eerste kennismaking aanwezig.
* Vanuit het Coördinatiepunt wordt op gezette tijden geïnformeerd of de hulpverlening goed functioneert, maar beide partijen kunnen altijd contact opnemen als er vragen of opmerkingen zijn.

Informatie & Contact


 Informatie over het burgerinitiatief GoudOud in Warffum of contact met het bestuur van de stichting:

Website:   www.goudoudinwarffum.nl
E-mail:   info@goudoudinwarffum.nl


Informatie over de coöperatieve vereniging, aanmelding lidmaatschap of contact:

Website:   www.dorpscooperatiewarffum.nl
E-mail:   info@dorpscooperatiewarffum.nl