Het Vrijwilligersnetwerk
Samen sterk voor goede zorg!

E-mail:    vrijwilligers@goudoudinwarffum.nl
Telefoon: 06-49423457

Het Vrijwilligersnetwerk en het Coördinatiepunt vormen samen met de plannen voor nieuwbouw van een zorghofje de basis van het dorpsinitiatief GoudOud in Warffum. Op korte termijn zullen het Vrijwilligersnetwerk en het Coördinatiepunt onderdeel worden van de Dorpscoöperatie Warffum. Zo wordt deze zorg echt voor, door en van het dorp. Het Vrijwilligersnetwerk levert informele zorg aan de bewoners van Warffum en de omliggende dorpen.

Begin 2014 is het Coördinatiepunt voor vrijwilligerswerk opgezet. De coördinatoren Bina Munting en Diane Beerlage maken koppelingen tussen diensten die vrijwilligers aanbieden en mensen met een hulpvraag.
Leden van de Dorpscoöperatie Warffum betalen jaarlijks een bescheiden contributie en kunnen daarvoor verder gratis gebruik maken van de inzet van het Coördinatiepunt en de aangeboden diensten door vrijwilligers. Ook niet- leden kunnen gebruik maken van het vrijwilligersnetwerk. Zij betalen echter een klein bedrag per dienst. Hierdoor kan het totaalbedrag natuurlijk wel oplopen. Zo wordt enerzijds niemand uitgesloten, anderzijds heeft het meerwaarde om lid van de coöperatie te zijn. Met het lidmaatschapsgeld wordt het werk van de vrijwilligers en het Coördinatiepunt ondersteund en kunnen bijeenkomsten voor leden worden georganiseerd.
Hoe de precieze invulling van de contributie voor leden en de dienstverlening aan niet-leden zal zijn, wordt na oprichting van de coöperatie vastgesteld door de Eerste Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie Warffum. Aan de oprichting van de coöperatie wordt hard gewerkt en deze wordt nog in 2015 verwacht.

Het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers
Zorgprofessionals zullen we altijd nodig hebben, maar daar, waar de taken van de professionals ophouden, moet een stevig vangnet zijn om mensen op te vangen die het niet alleen of met de beschikbare hulp kunnen redden.

Mantelzorgers doen hun uiterste best om hun familielid, buurman of buurvrouw zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ook zij kunnen af en toe wel een helpende hand gebruiken. Om even op adem te komen of even de handen vrij te hebben.

Daarvoor heeft het Coördinatiepunt Vrijwilligershulp van GoudOud in Warffum het netwerk van vrijwilligers opgezet.

De rol van het Coördinatiepunt is het leggen van contacten tussen hulpvragers en vrijwilligers. Is het contact eenmaal gelegd dan kunnen beide partijen meestal zelf tot afspraken komen en de touwtjes in handen nemen.

Vraag & Aanbod: om wat voor hulp gaat het?
Het Coördinatiepunt onderscheidt vier categorieën:

A. Groepsactiviteiten
Voor groepsactiviteiten zoals samen koken en eten, handwerken, een kaartje leggen of gewoon samen koffiedrinken, kan het Coördinatiepunt als initiator en organisator optreden. Na het leggen van de eerste contacten en als het onderkomen is geregeld, trekt het Coördinatiepunt zich (gedeeltelijk) terug en gaat de groep op eigen kracht verder.
B. Huishoudelijke en sociale hulp
Wanneer voor de taken (van gezelschap tot klusjes) koppelingen zijn gemaakt, zal het Coördinatiepunt op gezette tijden bij beide partijen informeren of zij nog tevreden zijn met de gang van zaken en of de taak (taken) nog steeds worden uitgevoerd zoals is afgesproken.
C. Mantelzorg
Eigenlijk valt de mantelzorg niet echt onder de verantwoordelijkheid van het Coördinatiepunt, maar een mantelzorger kan GoudOud af en toe vragen om ondersteuning bij zijn of haar taken.
Ook kunnen vrijwilligerstaken, ongemerkt uitgroeien tot een mantelzorgachtige situatie. In beide gevallen zal het Coördinatiepunt vaker contact met vooral de vrijwilliger hebben en mogelijk professionele hulp inroepen.
D. Professionele hulp
Wanneer geconstateerd wordt dat een hulpvraag te zwaar of te grootschalig is voor vrijwillige hulpverlening, dan zal het Coördinatiepunt u desgewenst helpen met het zoeken naar de juiste professionele hulpverleningsinstantie of naar het juiste bedrijf.

Wat kan ik vragen of aanbieden?
Dat kan van alles zijn. Om te beginnen is GoudOud er voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol, jong of oud, iedereen kan hulp vragen en aanbieden. En ook al heeft u misschien bij bepaalde dingen hulp nodig, denk eens na of u zelf ook wat voor een ander kan doen.
Iedereen wil af en toe wel eens even het huis uit of andere mensen om zich heen. Daarvoor zijn er de groepsactiviteiten. Er zijn al enthousiaste plannen voor een handwerkclub, een kaartclub, een koken-en-samen-eten-groepje, een knutselclub, een herstelcafé en ga maar door.
Maar het hoeft niet altijd samen: soms heeft u alleen behoefte aan wat hulp bij een klusje in huis en tuin of bij het koken, de computer of de opvang van kinderen. Of u heeft behoefte aan een gesprekspartner of iemand die u af en toe vrijaf geeft van uw mantelzorgtaken.

Voor al dit soort dingen kunt u bij het Coördinatiepunt terecht. Vragen staat vrij en als het kan zoeken wij er een vrijwilliger bij!

Werkwijze Vraag & Aanbod
* U hebt hulp nodig en/of wilt hulp verlenen die doorgaans niet door zorgprofessionals of een bedrijf geleverd wordt. Soms wordt u dan door de zorgprofessionals of bedrijven door-verwezen naar GoudOud, maar u kunt ook zelf contact opnemen
* U stuurt een e-mail met uw vraag en/of aanbod naar het Coördinatiepunt via vrijwilligers@goudoudinwarffum.nl
* Kunt u geen e-mail sturen? Dan kunt u telefonisch contact maken met de coördinatoren Bina Munting en Diane Beerlage via 06-49423457
* De coördinatoren komen daarna bij u langs om precies af te spreken welke hulp u zoekt en/of aanbiedt en om te kijken wat het Coördinatiepunt voor u kan doen
* Vervolgens zoeken de coördinatoren naar een vrijwilliger die u kan helpen en/ of iemand die uw hulp kan gebruiken
* De vrijwilliger neemt contact op met de hulpvrager en onderlinge afspraken worden gemaakt. Indien gewenst zijn de coördinatoren bij deze eerste kennismaking aanwezig.
* Vanuit het Coördinatiepunt wordt op gezette tijden geïnformeerd of de hulpverlening goed functioneert, maar beide partijen kunnen altijd contact opnemen als er vragen of opmerkingen zijn.

Informatie & Contact

 


 

Informatie over het burgerinitiatief GoudOud in Warffum of contact met het bestuur van de stichting:

Website:   www.goudoudinwarffum.nl
E-mail:   info@goudoudinwarffum.nl


Informatie over de coöperatieve vereniging, aanmelding lidmaatschap of contact:

Website:   www.dorpscooperatiewarffum.nl
E-mail:   info@dorpscooperatiewarffum.nl